قرص مکمل عضله سازی بولی مکس

  • ساخت عضله با ماندگاری بسیار طولانی
  • برای تمامی نژاد های بالای 7 هفته  و مسن تر
  • 100 درصد قابل اعتماد، بدون عوارض  و تغییر حالت رفتاری حیوان
  • بدون نیاز به تمرین های سخت و طولانی
  • محتوی 60 عد قرص
  • وزن 180 گرم
  • دوره ی مصرف تا زمان تاثیر گذاری یک ماه
  • Bullymax بولی مکس