شامپو اسکرافی چاپز برای سگ های مو کوتاه _ Scruffy Chops

 اسکرافی چاپز برای سگ های مو کوتاه  _ Scruffy Chops

این محصول روسی که در بالا معرفی شد برای تمام سگ های مو کوتاه مناسب می باشد.این شامپو یک حمام لذت بخش را به ارمغان می اورد